Yönetici Koçluğu

Yönetici koçluğu; yöneticilerin, mesleki etkinliklerini ve çalışma sırasındaki performanslarını geliştirmeye yardımcı olmak için, kişiselleştirilmiş, birebir ilişki kurulacak şekilde düzenlenen profesyonel bir koçluk sürecidir.

Yönetici Koçluğu Faydaları

Yönetici koçluğu ile kendinizin yönetsel yönünüzü keşfeder, potansiyelinizin farkına varır ve potansiyelinizi en etkin şekilde kullanmayı deneyimlersiniz. Bu konudaki çalışmalar size yüksek yönetim bakış açısı kazandırır. Koçluk çalışmaları sonucu stratejik ve operasyonel konularda kolay, analitik, somut, bilimsel ve stratejik düşünebileceğiniz davranış tipleri geliştirir, çatışma ve kriz yönetimlerinde en etkin yolu seçebilirsiniz.

Yönetici koçluğu ile birlikte kendiniz, ekibiniz ve kurumunuz için motivasyonu, ilişkileri, üretimi ve yaratıcılığı yüksek bir liderlik sergilerken, iş yaşamınızda vizyoner bir bakış açısı deneyimlerseniz. Koçluk süreci sizin strateji ve hedef belirleme, planlama ve uygulama konusunda verimli ve etkin bir halde çalışabilmenizi sağlar.

Çeşitli kademelerdeki yöneticiler diğer çalışanlara ve kuruma destek olma yolunda öncelikle değişime kendilerinden başlamalıdır. Günümüz dünyasında koçluk yetkinlikleri artık temel iş becerileri olarak görülüyor ve liderlerin insan geliştirme kabiliyeti, kurumsal bir öncelik haline gelmiştir.

Yönetici koçluğu, yöneticinin kurumunu ve kendi alanını etkin bir şekilde yönetebilmesi için yöneticinin kapasitesini arttırmayı (planlamak, örgütlemek, kontrol etmek, vizyon sahibi olmak, diğerlerinin gelişmesini sağlamak vb…) hedefler.  Bununla beraber kişisel farkındalık kazandırma, düşünceleri geliştirme, duygusal süreçleri dengeleme gibi psikolojik becerileri arttırmayı hedefler. Yönetici koçluğu, yöneticinin iş ve yaşam istekleri arasındaki dengeyi sağlamak ve geliştirmek, liderlik, yönetim ve takım oluşturma becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

İnsan Kaynakları uzmanlarının ABD’de yaptığı bir araştırma sonucuna göre (ICF Verileri) kişilerin Koçluk aldıktan sonra,

  • Yüksek bireysel farkındalık (%68)
  • Daha dengeli bir hayat (%61)
  • Daha akıllı hedefler koyabilme (%62)
  • Daha az stres (%57)
  • Daha fazla özgüven (%52)  olduğunu belirtmişlerdir.

Kaynak: Performance Coaching International 2012

Kimler Yönetici Koçluğu Almalı

Yönetsel anlamda kendinizi tanımanız, potansiyelinizin ortaya çıkması, lider bir yönetici olmak, yetkinlik ve yeterlilikleriniz ile ilgili farkındalık kazanma, etkin ve üst düzey yöneticilik bakış açısı geliştirmek, stratejik ve operasyonel kararları kolay, analitik, somut ve bilimsel olarak alabilmek, doğru ekibi oluşturabilmek, kendinizin ve ekibinizin motivasyonunu ve yaratıcılığını arttırmak, vizyoner bakış açısı kazanmak için yönetici koçluğu her zaman sizi destekler.

Yönetim Kurulu ve Diğer Kurullar, Üst Düzey Yöneticiler, Orta Düzey Yöneticiler, Takım Liderleri, Takımlar, Koçluk becerilerini öğrenmek, işletme ve yaşam alanında kullanmak isteyen herkes yönetici koçluğu alabilir.

Yönetici Koçluğu Süreci

Ön Görüşme: Tanışma ve koçluk konuları tespit edilir.

Koçluk Sürecinin Planlanması: Sürecin adımları ortaya çıkarılarak teklif haline getirilir.

Sözleşme Yapılması: Hizmete dahil olan alanlar, fiyat ve etik kurallar sözleşmede belirtilir.

Koçluk Görüşmeleri : Hedefler ve anlaşma koşulları doğrultusunda koçluk görüşmeleri yürütülür.

Geri Bildirim ve Uygulamalar: Özetleme ve gelişimi destekleyecek uygulamalar dahil edilir.

Raporlama: Görüşmelerde alınan yol, ICF Etik Kuralları çerçevesinde hizmet olarak raporlanır.

Ek: https://www.kuantumbilincalti.com/zihnin-hedefler-uzerine-etkisi/

Başa dön tuşu
error: içerik koruması !!