Quantum

KUANTUM DOLANIKLIK İLKESİ

Kuantum Dolanıklık oldukça önemli bir bulgudur. Dolanıklık kuantum mekaniğine özgü bir olgudur. Kuantum fiziğine göre iki benzer parçacık birbiri ile eşzamanlılığa sahiptir. Bu parçacıklar ayrı yerlerde birbirlerinden çok uzak mesafelerde olsalar dahi birinde olan bir durum diğerini de aynı şekilde etkiler.

Daha basit bir anlatımla ikiz kardeşlerin ayrı ülkelerde olduğu varsayıldığında, bir kardeşin sağ elini kaldırması diğer ülkedeki kardeşinde sağ elini kaldırması anlamına gelir. Buna bir örnek daha verebiliriz. Momentum her zaman sabit kaldığından birbiriyle çarpıştırılan bilardo topları birbirlerine dolanmış olur.

1935 yılında Schrödinger tarafından ortaya atılan Kuantum Dolanıklık İlkesi, insanları ürkütecek bazı gerçekleri ortaya çıkardı.

Bu ilkeye göre aynı anda ya da aynı kaynaktan yaratılan iki madde ya da nesne, birbirleri ile sürekli bir dolanıklık halinde bulunur. Örneğin aynı anda fırlatılmış fotonlar, birbirleri ile sürekli etkileşim halindedir. Bu kısım halihazırda çok önemli bir detay gibi gözükmeyebilir. Çünkü evrende var olan her şeyin birbiri ile etkileşim halinde olduğunu söyleyen pek çok teori ve iddia zaten bulunuyor.

Ancak işler tam da bu andan itibaren garipleşiyor. Örneğin aynı kaynaktan fırlatılan iki elektronun birbirine zıt bir şekilde döndüğünü varsayalım. Siz bu elektronlardan birisini, birbirine ne kadar uzakta olursa olsun döndürürseniz, diğeri de aynı anda yönünü değiştirir.

Öncelikle bu iki parçanın kopya veya klon olmadığını, hızlarının, spinlerinin ve pozisyonlarının farklı olduğunu belirtelim. Tüm bu alakasızlığa rağmen aynı anda veya aynı kaynaktan fırlatılan bu maddeler, birbirlerine ne kadar uzak olurlarsa olsunlar etkileşim halinde bulunurlar.

Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta da, birisinin yönünü çevirdiğinizde diğerinin de aynı anda tepki vermesi. Örneğin iki parçanın birbirine üç ışık yılı uzakta olduğunu varsayalım. Uzaydaki en üst hız limitinin ışık hızı olduğunu kabul edersek, iki parçanın birbiri ile iletişim kurması en üst hızda üç yıl sürer. Ancak bu maddeler üç ışık yılı da, üç milyon ışık yılı da uzakta bulunursa bulunsun, aynı anda etkileşime geçiyorlar.

Evet, Kuantum Dolanıklık İlkesi bir kuram veya teori değil ilkedir. Kuantum bilgisayarlarının çalışma prensibinin temelini oluşturur ve tartışmaya açık bir konu değildir. Bütün fizikçiler tarafından var olduğu ve doğru olduğu kabul edildi.

Bu durum hakkında ortaya atılmış iki popüler teori bulunuyor.

Bunlardan ilki, bizim gözlemleyemediğimiz bir enerji bağının bulunduğunu savunuyor. Bu enerji bağı o kadar hızlı ki, ışık hızı yanında önemsiz kalıyor. Görelilik Kanunu’na göre evrendeki en üst hız limiti ışık hızıdır.

Bir diğer görüş ise, bu hareketin bir illüzyondan ibaret olduğunu savunuyor. Bunun sebebi yukarıda da dediğimiz gibi, evrende bulunan her şeyin birbirleri ile zaten bir dolanıklık halinde bulunduğunu savunan teorilerin varlığıdır. 

Sicim Teorisi gibi teoriler, evrendeki her şeyin birbirleri ile iletişim kurduğunu belirtir. ikinci grup bunun nedenini buna bağlamaktadır.

Eğer her şey birbiri ile iletişim halinde ise bizler de bu iletişim içerisindeyiz. Bu da demek oluyor ki yaşamla canlı bağımız vardır, düşünsel ya da fiziksel eylemlerimiz de tüm evrene yayılmaktadır. Bunun sonucu olarak da bu eylemlerimiz ile yıkanmaktayız. Eşzamanlılık bağı gereği aynı anda tüm ihtimalleri etkiliyoruz. Burada önemli olan aynı anda var olan ihtimallerden hangilerini etkilediğimizdir. https://www.kuantumbilincalti.com/kuantum-uygulama/

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
error: içerik koruması !!